Hotline0914 52 55 68
Đại lý G8 shutters tư vấn khách hàng
Trang chủ > Tin tức > Phong thủy kích thước cửa tránh vận hạn P2

Phong thủy kích thước cửa tránh vận hạn P2

Tiếp theo của bài viết phong thủy các kích thước cửa tránh vận hạn phần 1, bài này, LHD windows&doors chia sẻ tiếp thông tin phần 2 trong series các bài phong thủy giải hạn.

thước lỗ ban trong thiết kế cửa nhôm xingfa

Nếu bạn chưa xem phần 1, hãy xem tại đây trước khi đọc phần 2 này nhé.

Cửa hai cánh có kích thước lệch nhau (một cánh to, một cánh bé)

Kích thước phong thủy phổ biến cho 2 cánh là:( W: width, H: height)

W*H = 109*212 (cm) hoặc 126*212 (cm) với kích thước bề rộng chia 2 cánh lần lượt là 69+40(cm) hoặc 81+45 (cm)

Khuôn cửa dày 4,5 cm:

W: 109 cm+ 4.5cm bên trái + 4.5cm bên phải = 118cm

126 cm + 4,5cm bên trái + 4,5cm bên phải = 135cm

Dài: 212 cm + 4,5 cm bên trên = 216,5 cm

Khuôn cửa dày 6 cm:

W: 109 cm+ 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 121cm

126 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 138cm

H: 212 cm + 6 cm bên trên = 218 cm

Cửa 2 cánh có kích thước cân bằng

Khuôn cửa dày 4,5 cm

W: 109 cm+ 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 118 cm

126 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 138cm

153 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 162 cm

176ccm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải =  185 cm

H: 212 cm + 4,5 cm bên trên = 216,5 cm

Khuôn cửa dày 6 cm:

W: 109 cm+ 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 121 cm

126 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 138 cm

153 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 165 cm

176cm + 6cm bên trái + 6 cm bên phải = 188 cm

H: 212 cm + 6 cm bên trên = 218 cm

Cửa 4 cánh kích thước không bằng nhau

Khuôn cửa dày 4,5 cm:

W: 176 cm+ 4.5cm bên trái + 4.5cm bên phải = 185 cm

211 cm + 4,5cm bên trái + 4,5cm bên phải = 220 cm

Dài: 212 cm + 4,5 cm bên trên = 216,5 cm

Khuôn cửa dày 6 cm:

W: 176 cm+ 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 188 cm

211 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 223 cm

H: 212 cm + 6 cm bên trên = 218 cm

Cửa 4 cánh có kích thước cân bằng

Khuôn cửa dày 4,5 cm:

W: 236 cm+ 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 245 cm

255 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 264 cm

262 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 271 cm

282 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 291 cm

341 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 350 cm

360 cm + 4,5 cm bên trái + 4,5 cm bên phải = 369 cm

H: 212 cm + 4,5 cm bên trên = 216,5 cm

Khuôn cửa dày 6 cm:

W: 236 cm+ 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 248 cm

255 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 267cm

262 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 274 cm

282 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 294 cm

341 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 353 cm

360 cm + 6 cm bên trái + 6 cm bên phải = 372 cm

H: 212 cm + 6 cm bên trên = 218 cm

Tham khảo các sản phẩm cửa hợp phong thủy tại: http://cuacuong8.com/cua-nhom-xingfa/

Nguồn: cuacuong8.com