Hotline0914 52 55 68
Đại lý G8 shutters tư vấn khách hàng
Trang chủ > Tin tức cửa cuốn > Những lưu ý khi sử dụng cửa cuốn

Những lưu ý khi sử dụng cửa cuốn

Một số lưu ý khi bạn sử dụng cửa cuốn điện (bao gồm cửa cuốn khe thoáng, cửa cuốn tấm liền dùng mô tơ) như sau:

note

Hãy luôn luôn chú ý để bảo đảm toàn cho bạn và những người thân!