Hotline0914 52 55 68
Đại lý G8 shutters tư vấn khách hàng
Trang chủ > Tin tức cửa nhựa lõi thép > Hướng dẫn kiểm tra quá trình sản xuất của cửa nhựa lõi thép gia cường đạt tiêu chuẩn chất lượng (phần 2)

Hướng dẫn kiểm tra quá trình sản xuất của cửa nhựa lõi thép gia cường đạt tiêu chuẩn chất lượng (phần 2)

Tiếp theo việc kiểm tra quá trình sản xuất cửa nhựa lõi thép là yêu cầu về mộng đố.

Phần II

Yêu cầu về mộng đố cửa nhựa lõi thép

Phay đố phải đảm bảo kích thước, dung sai cho phép mộng đố +0.2mm, -0.5mm

Góc cắt phải đảm bảo đúng góc độ, 90° cho cửa hình vuông góc và các góc độ phức tạp cho cửa vòm và cửa hình tam giác, v.v

Biên dạng của mộng đố phải đảm bảo đúng góc độ theo từng hệ profile

Thanh đố không được cong vênh và xước

Phải làm sạch hết ba via sau khi phay xong mộng đố.